Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2018

Ψαλμός Δ' (4)


English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified


Ἐν τω επικαλείσθαι με εισήκουσας μου, ο Θεός της δικαιοσύνης μου, εν θλίψει επλάτυνας με· οικτείρησον με και εισάκουσον της προσευχής μου. 
Υιοί ανθρώπων, έως πότε βαρυκάρδιοι; ινατί αγαπάτε ματαιότητα και ζητείτε ψεύδος; Και γνώτε ότι εθαυμάστωσε Κύριος τον όσιον αυτού. 
Κύριος εισακούσεται μου εν τω κεκγραγέναι με προς αυτόν. 
ργίζεσθε και μη αμαρτάνετε· ά λέγετε εν ταις καρδίαις υμών, επί ταις κοίταις υμών κατανύγητε. 
Θύσατε θυσίαν δικαιοσύνης και ελπίσατε επί Κύριον· πολλοί λέγουσι· τις δείξει ημίν τα αγαθά; 
σημειώθη εφ΄ ημάς το φως του προσώπου σου, Κύριε. 
δωκας ευφροσύνη εις την καρδίαν μου, από καρπού σίτου, οίνου και ελαίου αυτών επληθύνθησαν. 
ν ειρήνη επί το αυτό κοιμηθήσομαι και υπνώσω· ότι σύ, Κύριε, κατά μόνας επ΄ ελπίδι κατώκισας με.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου