Δευτέρα, 22 Ιανουαρίου 2018

Ψαλμός ΙΒ' (12)


       English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified


Έως πότε, Κύριε, επιλύσει μου εις τέλος; έως πότε αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ΄ εμού;
Έως τίνος θήσομαι βουλάς εν ψυχή μου, οδύνας εν καρδία μου ημέρας και νυκτός;
Έως πότε υψωθήσεται ο εχθρός μου επ΄ εμέ;
πίβλεψον, εισάκουσον μου, Κύριε ο Θεός μου· φώτισον τους οφθαλμούς μου, μήποτε υπνώσω εις θάνατον. 
Μήποτε είπη ο εχθρός μου· ΄Ισχυσα προς αυτόν.
Οι θλίβοντες με αγαλλιάσονται, εάν σαλευθώ.
Έγώ δε επί τω ελέει σου ήλπισα.
γαλλιάσεται η καρδία μου επί τω σωτηρίω σου. άσω τω Κυρίω τω ευεργετήσαντι με και ψαλώ τω ονόματι Κυρίου του Υψίστου.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου